12 týždňový transformačný program pre ženy - naplánovaný tréning na každý deň, optimálne stravovanie a vhodné výživové doplnky

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation

prevádzok: 2
IČO: 30845173Telefonický kontakt: +421 2 5441 4730, 5441 6913Web stránka firmy: www.osf.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI – OPEN SOCIETY FOUNDATION (NOS-OSF) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.
 
NOS - OSF pôsobí na Slovensku od roku 1992  ako súčasť rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros (www.opensocietyfoundations.org).  Od júna 2012 je pridruženou organizáciou siete OSFs.

Na Slovensku má NOS-OSF pozíciu skúseného donora a v posledných rokoch predstavuje silného a akceptovaného partnera v diskusii so štátnym sektorom a vládnymi inštitúciami.
 
NOS-OSF realizuje 2 typy programov:
 
Vlastné programy, pri ktorých využíva profesionálne skúsenosti a odbornosť svojich zamestnancov, reflektujú tieto oblasti:
 
  • vzdelávanie a školstvo
  • verejné zdravie
  • právo a dobre spravovaná spoločnosť
  • rovnosť príležitostí
  • skvalitňovanie médií
Grantové programy, poskytujú finančnú podporu mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré svojimi aktivitami napomáhajú:
 
  • rozvoju otvorenej spoločnosti
  • vzdelávaniu
  • posilňujú ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov
 
NOS-OSF patrí k zakladteľom Fóra donorov, pravidelne pripomienkuje legislatívne procesy a pôsobí v mnohých poradných výboroch  a komisiách ako napr. Rada vlády pre neziskové organizácie a Výbor pre rodovú rovnosť.

Zoznam prevádzok firmy - otváracie hodiny:

stránka 1
Adresa
Kontakt
Otváracie hodiny
 
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation

ČASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Máte záujem o reklamu na tomto mieste?
Nenašli ste svoje obľúbené Prevádzky? Skúste nové vyhľadávanie, alebo nám napíšte