12 týždňový transformačný program pre ženy - naplánovaný tréning na každý deň, optimálne stravovanie a vhodné výživové doplnky

BEJAR, s.r.o.

prevádzok: 1
IČO: 36850870Telefonický kontakt: 0903815433; 0948815433
BEJAR, s.r.o.Spoločnosť BEJAR, s.r.o. poskytuje v zmysle platnej právnej legislatívy v regióne Šaľa,Galanta, Sereď a okolie:

Píšte nám na náš email: bejarsro@salamon.sk

1. spracovanie:
- jednoduchého a podvojného účtovníctva
- účtovnej závierky
- daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty
- daňových priznaní k dani z príjmov
- spracovanie miezd
- dozor nad účtovníctvom

2. poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní
3. individuálne školenie v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva
4. vypracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015 v zmysle vyhlášky MŽP SR č.310/2013 Z.z. pre obce a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov, ktorí produkujú ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov.

Zoznam prevádzok firmy - otváracie hodiny:

stránka 1
Adresa
Kontakt
Otváracie hodiny
 
0903815433; 0948815433
Kontaktujte nás
BEJAR, s.r.o.

ČASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Máte záujem o reklamu na tomto mieste?
Nenašli ste svoje obľúbené Prevádzky? Skúste nové vyhľadávanie, alebo nám napíšte